Portfolio > Maintaining a Life

Detail, Teacups
Detail, Teacups
Polaroid transfer print
2002